Min vision: För en affärsvärld med hållbart ledarskap, acceptans och medkänsla

Min mission:  Genom att utbilda chefer och ledningsgrupper i medveten närvaro, självledarskap och effektivt arbetssätt stärka dagens och framtidens ledare.

Sammanfattningsvis menar jag att genom utbildning i medveten närvaro kommer du att ligga i framkant inom hållbart ledarskap och bidra till en sund affärsvärld med ökad produktivitet och affärsnytta.


Kontaktuppgifter:

Mail Te@hallbarhelalivet.se

Mobil: 0702254064